ecstatic.png
67100830_2284861845098239_22093673149172

זכינו בהתכנסות מרגשת ביותר!
תודה לכל מי שלקח חלק בקסם הזה!

בקרוב נפרסם את מועד הכנס הבא 

אנו בהודיה גדולה למה שנוצר
רחבות מהמשובחות בעולם
מגוון אדיר של אנשים בכל הגילאים שרוקדים את נשמתם עם שאין דעת.
כל סוגי הביטוי במקום אחד.
ברמה האישית כל אחד כאן עבר תהליך עמוק דרך תנועה. הצלחנו להתמסר לרגע ולהעמיק.
הבנו שזה מקדש לתפילה דרך תנועה והתפללנו ללא סוף.
ברמה הקבוצתית גדלנו כקהילה ותנועה עולמית מהממת.

אנו מודים לצוות המקסים, לקהילת מעבר שאירחה אותנו, לקהילה האקסטטית ולכל הרוקדים.
היה עסיסי, היה עמוק, היה מרגש והכי כיף

אנחנו כבר בהסתכלות קדימה ובקרוב נבין מתי הכנס הבא של האקסטטיקים

נתראה במפגשי השבועיים קרוב למקום מגוריכם

אוהבים
ברק, מקאטו וקורהה

71150701_2325760004341756_24239968164973