• Makatu Roni

מחזוריות, לידה מחדש והשלב הבאטווח הגילאים 26-30 הוא מהותי לכל אדם ומוזכר רבות בתרבויות עתיקות. זהו השלב שבו אנו עוברים מחיים צעירים לבוגרים. ברמה הכוכבית אזור גיל 27 הוא גיל שבו כוכב שבתאי מסיים סיבוב שלם סביב השמש וחוזר למקום שהוא היה ביום שנולדת (בערך). זהו השלב שבו אנו נכנסים לסיבוב השני של החיים שבו אנו קולטים שאנו בני תמותה, שהחיים יש להם סוף והגוף הזה הוא מזדקן. זהו שלב בחיינו לשאול מה המהות שלי ובמה אני בוחר להתמקד. זהו זמן שבו אנו מסתכלים אחורה ושואלים שאלות על בחירות שעשינו או שעשו לנו בצעיר