MAKATU FINAL.png

Makatu - Empower your true self


סדרה של מפגשים שיש בהם מן הרוח והחומר. מפגשים ייחודיים לחיבור בין העליונים לתחתונים בהם נעמיק לעבר מקומך בעולם ומה מונע ממך כרגע להגיע לשם.
דרך שיחה, טיפול ותרגול מעשי נתבונן בקיים, נחבק אותו וניקח אותו לשלב הבא. אחרי שנכיר את המהות ניישם ונחתור לעבר הגשמה.

הסדרה הבסיסית היא 6 מפגשים (נתחיל באחד ללא התחייבות לחמישה האחרים).
הסדרה מחולקת לשני חלקים מהותיים


חלק א - רוח הדברים
3 מפגשים של היכרות עם העצמי שם נדבר את הקיים, נמדוט ונתבונן, נקבל כלים לקבלת הנוכח ונזהה דפוסים מחלישים ומעצימים. המפגשים האלה כוללים שיחה, טיפול במגע, מדיטציה, ריקוד, סאונה, נגינה חיה, מפגש בטבע, ייעוץ אינטואיטיבי וכל מה שיתבקש לפי הרגע.
המפגשים האלה יביאו אותנו למצב פתיחות והיכרות מחודשת ויהוו בסיס טוב ליצירה העתידית.
במפגשים האלה יינתן מקום לסיפור האישי שלך עד כה לבוא לידי ביטוי כדי שנוכל לכתוב את העתיד לבוא.


חלק ב - מהרוח לחומר
3 מפגשים מעשיים של יצירת מציאות, אותם נקדיש לחזון שבבסיס של הכל, לבחירת מטרה וחתירה לעבר הגשמתה.
בין אם הגעת עם רעיון או שהרעיון הגיע במפגשים הראשונים. כאן נקבל כלים ליצירה. נגלה את החזון והמטרה,
את הרצונות והיכולות ונאפשר לבחירה להתקיים.
את הבחירה הזו נוריד לקרקע ונפרוס כלים מעשיים לתחילת הדרך.
המפגשים האלה יתחילו בכתיבת חזון ומטרות ואט אט יעברו לדרך מעשית של שלבים הבאים ודרכי פעולה לעבר הגשמה.
כאן נשלב את כל הכלים שקבלתי בשנות ההפקה, עסקים באמריקה
ולימודי מנהל עסקים ביחד עם הידע הייחודי שאתה מחזיק וניצור היתוך של הבנה לשם יצירה.
נבין איך הדבר שלפני רגע היה חלום עכשיו הוא בדרך להגשמה.

עלות המפגש היא 300 שקלים לשעת מפגש אחד או סדרה שלמה של 6 מפגשים בעלות של 1500

מסע העצמה אישי ביחד איתי.אחרי שנים של יצירה והגשמה, הורדת דברים לקרקע והעצמה של אנשים רבים סביבי אני בוחר לקחת אינדיבידואלים למסע העמקה שבו נאפשר לעצמי להתעצב, להתעצם ולהגיע לכדי הגשמה.

החיים לימדו אותי את שיטת מקאטו,
יש לי הרבה כלים ודרכים לעזור לך להתעצם
מי שיכנס למסלול הזה איתי יקבל ליווי אנרגטי ומעשי ותמיכה נסתרת וגלויה.

לעוברי חניכה זו תינתן האפשרות לקבל תמיכה וליווי ממקאטו הפקות לאורך הדרך.

מקאטו משמעותו העצמה - העצמה של העצמי האמיתי - מציאת הייעוד שלך על הפלנטה.


אז מי חפץ לצאת איתי למסע הגשמה?

לפרטים בואו פשוט נדבר ישירות
050-5577622
מקאטו